KOOR INFO

Culti koor is een veelzijdig, gezellig, gemengd koor van ongeveer 30 personen.

De officiële oprichting vond plaats in Juli 2005 door Jacquelien en Martin de Bruijn, Rinus en Gré de Nijs, Riet Bijl en Anton Nuijten.
In september 2005 begonnen we met de eerste repetities. In eerste instantie was er geen live begeleiding en dienden wij als koor het tempo van tapes aan te houden. In de loop van 2006 werden wij echter versterkt door een 3-tal gitaristen (Danny, Harrie en Wilfred).

Het repertoire bestond aanvankelijk uit alleen Culturele liederen “all over the world“, maar door de jaren heen is de interesse van het koor verschoven naar Popsongs. Dat zijn zowel Nederlands als anderstalige liederen uit v.n.l. de jaren 70 t/m 80. Maar voor nummers van recentere datum zijn wij ook niet bang, zoals “Crazy little thing called love (Queen) / Sign of the times (Harry Styles)”.




Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

V.l.n.r.:
Henk Kwaak: algemeen bestuurslid
Sylvia de Jel: algemeen bestuurslid
Jan Korstanje: algemeen bestuurslid
Ank Moret: voorzitter
Ton van Giersbergen: penningmeester/secretaris

 




De muzikale begeleiding bestaat uit de volgende personen:

 

Danny de Beuckelaer: band-leider/gitarist
Wilfred Verhage: bas-gitarist
Harrie Vromans: lead-gitarist
Dirigent: vacature